Verzuimmanagement

Wat is verzuimmanagement?

Verzuimmanagement is een specifiek onderdeel van risicomanagement, voor zover het de financiële risico’s betreft voor werkgevers ten gevolge van zieke- en arbeidsongeschikte werknemers.

Waarom verzuimmanagement?

Vanaf de jaren negentig tot op heden legt de overheid, door afslanking van ons sociale stelsel, de financiële verantwoordelijkheid voor zieke- en arbeidsongeschikte werknemers in steeds grotere mate neer bij de werkgever. De betreffende regelgeving is buitengewoon complex en de financiële gevolgen zijn zeer groot, niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers. Dit rechtvaardigt dat verzuimmanagement, als onderdeel van risicomanagement, bijzondere en separate aandacht verlangt.

Onze oplossing: de PersonnelRisk Indicator

Met de PersonnelRisk indicator toetsen wij het gevoerde verzuimmanagement aan de daaraan gerelateerde bedrijfsrisico’s. Evenals de BusinessRisk Indicator maken wij daarbij onder meer gebruik van de meest praktische onderdelen uit de diverse in de literatuur beschreven modellen.

Door de financiering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid intelligent te organiseren is het niet nodig dat uw bedrijf alle kosten draagt. Bovendien adviseren wij u in een duidelijke rapportage omtrent de voorzieningen die u al dan niet voor uw werknemers heeft getroffen en de mogelijke consequenties daarvan.

Samenvattend:

Met de PersonnelRisk Indicator haalt u het maximum uit uw verzuimmanagement tegen minimale (risico)kosten en u kunt er direct mee uit de voeten.