Verzuimkosten in beeld

Verzuim van een werknemer kost een werkgever in Nederland gemiddeld  €150,= per dag. Een werknemer verzuimt gemiddeld 9 dagen per jaar.

We hebben het dan over relatief kort verzuim en de daarbij behorende kosten.

De kosten van een werknemer die arbeidsongeschikt wordt kunnen zeer fors oplopen.    

Ter illustratie een voorbeeld van een werknemer van 40 jaar, met een jaarloon van € 39.000,- die ziek wordt en vervolgens een arbeidsongeschiktheidspercentage kent van 50%.

Overige aannames:

  • Werkgever is geen WGA-Eigenrisicodrager
  • Er is geen ziekengeldverzekering
  • De werknemer vindt geen werk

De totale uitkeringskosten bedragen dan:

  1e

 jaar

     loondoorbetaling (100%)

 €     39.000,-   

  2e

 jaar

     loondoorbetaling (70%)

 €     27.300,-   

  3e

 jaar

     WGA-loongerelateerd   

 €     27.625,-   

  4e

 jaar

     WGA-loongerelateerd  

 €     27.300,-   

  5e

 jaar

     WGA-loongerelateerd    

 €       6.385,-   

  6e

 jaar

     WGA-vervolguitkering

 €       6.385,-   

  7e

 jaar

     WGA-vervolguitkering

 €       6.385,-   

  8e

 jaar

     WGA-vervolguitkering

 €       6.385,-   

  9e

 jaar

     WGA-vervolguitkering

 €       6.385,-   

10e

 jaar

     WGA-vervolguitkering

 €       6.385,-   

11e

 jaar

     WGA-vervolguitkering

 €       6.385,-   

12e

 jaar

     WGA-vervolguitkering

 €       6.385,- +

 

 

                 Totaal

 € 172.305,-   

 

Wat is het effect van deze schadelast voor de kosten van een werkgever?

Allereerst zal de werkgever over de eerste 2 jaar, 170% van het jaarloon moeten betalen.

Daarnaast heeft echter ook de schadelast die betaald wordt door het UWV een negatief effect op de kosten van deze werkgever. De te betalen gedifferentieerde WGA- premie zal over de laatste 10 jaar totaal circa € 200.000,- bedragen!

Bovenstaand voorbeeld maakt duidelijk dat doordacht verzuimmanagement bittere noodzaak is.