Risicobehandeling

Wanneer u onze analyse en adviezen deelt, zijn wij meer dan bereid daar met u concreet invulling aan te geven. U kunt ons aanstellen als uw adviseur.

Rekening houdend met uw bestaande beheersmaatregelen en de lopende assurantieportefeuille, zullen wij op een adequate wijze zorg dragen voor:

  • Implementatie van de adviezen
  • Het dagelijkse onderhoud van uw portefeuille

U kunt er van op aan, dat wij niet alleen de actuele zaken voor u zullen regelen, maar u ook periodiek en proactief informeren over de essentiële ontwikkelingen.