Risicoanalyse

Nadat wij de risico-inventarisatie van uw verzuimbeleid en het managen daarvan hebben vastgelegd zullen wij deze informatie analyseren.  

Bij het analyseren van uw verzuimrisico’s verifiëren wij of door het huidige verzuimbeleid uw verzuimrisico’s voldoende adequaat worden gemanaged. Eventuele hiaten of onvolkomenheden  zullen door ons worden vastgesteld, teneinde te voorkomen dat u wordt geconfronteerd met onverwachte financiële tegenvallers.

U kunt op verschillende manieren met verzuimrisico’s omgaan. Ze kunnen worden voorkomen of verminderd door een goed preventiebeleid, door uzelf worden gedragen, overgedragen worden, en/of (deels) verzekerd worden. Vooruitlopend op ons advies zullen in onze analyse alle mogelijkheden worden meegenomen.

Mogelijk heeft u al gekozen voor het (gedeeltelijk) verzekeren van verzuimgerelateerde risico’s. In dat geval beoordelen wij de bestaande verzekeringen op de navolgende punten:

  • Noodzaak van deze verzekeringen, dan wel of er een andere oplossing mogelijk / wenselijk is;
  • Marktconformiteit van de premie;
  • Marktconformiteit van de voorwaarden;
  • Overlapping van dekking in verschillende verzekeringen;
  • Voldoende samenhang tussen de soort verzekeringen en de verzekeraar(s) die eenzelfde evenement dekken, waardoor voordelen die (keten)integratie kan bieden optimaal worden benut, zowel met betrekking tot voorwaarden als efficiënte schadeafhandeling;
  • Ontbreken van specifieke dekkingen en/of verzekeringen, die noodzakelijk zijn om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen