Risico-inventarisatie

Vanzelfsprekend brengen wij als eerste uw feitelijke bedrijfsactiviteiten in kaart en de mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s die uw werknemers kunnen oplopen.

Om een goed beeld te krijgen van uw verzuimmanagement bespreken wij vervolgens uw verzuimbeleid en de beheersmaatregelen die u heeft getroffen om verzuimkosten te voorkomen c.q. te beperken. Wij zullen u onder andere de volgende vragen voorleggen:

  • Welke preventiemaatregelen heeft u getroffen?
  • Heeft u een verzuim- en/of re-integratiereglement?
  • Heeft u een Risico Inventarisatie & Evaluatie rapportage (RI&E)?
  • Bent u aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst?
  • Hoe is het casemanagement geregeld?
  • Biedt u werknemers een Preventief Medisch Onderzoek aan?
  • Maakt u gebruik van vaste zorgverleners bij re-integratie (providerboog)?

Aansluitend inventariseren wij ook of u verzuimgerelateerde risico’s heeft verzekerd. We maken hierbij onderscheid tussen de risico’s die u hebt verzekerd als werkgever en de risico’s die u collectief heeft verzekerd voor uw werknemers.

Bovenomschreven risico-inventarisatie vormt het uitgangspunt van de PersonnelRisk Indicator en de basis voor het analyseren van de desbetreffende bedrijfsrisico’s.