Monitoring

Ondernemen is weloverwogen risico’s nemen. Risicomanagement geeft daar invulling aan. Het is een gestructureerde methode waarmee het management van organisaties in staat wordt gesteld om bewuste keuzes te maken aangaande risico's.

Het ultieme doel van risicomanagement is, dat zowel de organisatie als ook haar medewerkers de bewustwording van en het juist omgaan met risico’s in het “bloed” hebben zitten. 

Risicomanagement is geen eenmalige actie van het management van de organisatie, maar een doorlopend proces waarbij iedereen is betrokken. 

Daarom is monitoring een belangrijk onderdeel van het risicomanagement. Een organisatie zelf staat, net als de omgevingsfactoren en de economie, nooit stil. Het is belangrijk om periodiek het geformuleerde risicobeleid en de getroffen beheersmaatregelen te toetsen aan de actuele stand van zaken.

BusinessCare & Insurance zal u dan ook op gezette tijden informeren over belangrijke marktontwikkelingen. Daarnaast zullen wij tijdens regulier geplande gesprekken de specifieke ontwikkelingen binnen uw organisatie doornemen, zodat uw risicomanagement “up to date” blijft.