Adviesrapportage

Naast een begrijpelijke inventarisatie en analyse van uw verzuimrisico’s treft u in deze rapportage een duidelijk advies aan, welke wij uitvoerig met u doorspreken en toelichten.

Op basis hiervan kunt u meteen noodzakelijke maatregelen treffen.

De hoofdlijnen van de adviesrapportage zijn:

 1. Inleiding
  a.     Beschrijving van de organisatie
  b.     Aanleiding van de risicoanalyse
  c.     Gehanteerde werkwijze
  d.     Beschrijving van de onderzoekgrenzen
 2. Verzuimbeleid
  a.     Visie
  b.     Algemene organisatiedoelstellingen
  c.     Risicoacceptatie
  d.     Risicostrategie
 3. Verzuimrisico’s
  a.     Risico-inventarisatie
  b.     Risicoanalyse
 4. Beheersmaatregelen
 5. Conclusie en advies
  a.     Conclusies
  b.     Advies
  c.     Planning vervolgstappen