PersonnelRisk Indicator

De omvang van het ziekteverzuim en de WIA-instroom zijn voor veel bedrijven terecht een bron van grote zorg.

De overheid legt de financiële verantwoordelijk voor zieke- en arbeidsongeschikte werknemers steeds meer bij de bedrijven zelf. Bij een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer kunnen de totale kosten voor de werkgever al oplopen naar 5 jaarsalarissen, zoals bij verzuimkosten in beeld is weergegeven. Daarnaast is er het persoonlijke- en financiële leed van een werknemer die arbeidsongeschikt wordt.

Door als werkgever goed invulling te geven aan uw verzuimbeleid kan een forse kostenbesparing worden gerealiseerd en veel mogelijk leed bij uw werknemers worden voorkomen. 

Daarom heeft BusinessCare & Insurance de PersonnelRisk Indicator ontwikkeld. Een handzame manier om verzuimgerelateerde risico’s inzichtelijk te maken en beheersbaar te houden, waarbij we systematisch te werk gaan overeenkomstig de in het diagram te onderscheiden activiteiten.

Klik op het diagram of de legenda voor de te onderscheiden activiteiten.

Met de PersonnelRisk Indicator heeft u een  instrument in handen om effectief verzuimmanagement te voeren, gericht op praktische oplossingen en resultaat. Onze inventarisatie en analyse monden uit in een rapportage met heldere adviezen, waar u direct mee uit de voeten kunt.

BusinessCare & Insurance kan u bovendien ondersteunen met diverse vormen van specifieke verzuimdienstverlening om concreet invulling te geven aan uw verzuimbeleid.