Risicoanalyse

 

Na de risico-inventarisatie van uw risicobeleid en alle relevante bedrijfsrisico’s, start de BusinessRisk Indicator de fase van risicoanalyse.

Bij het analyseren van uw bedrijfsrisico’s verifiëren wij of door het huidige risicobeleid uw bedrijfsrisico’s voldoende adequaat worden gemanaged, zodat de bedrijfscontinuïteit geen gevaar loopt en u ook anderszins niet onaangenaam verrast kunt worden.

U kunt op verschillende manieren met bedrijfsrisico’s omgaan. Ze kunnen door uzelf worden gedragen, worden voorkomen of verminderd, overgedragen en of (deels) verzekerd worden.

De kans dat een dreiging zich voordoet en de financiële gevolgen daarvan (risico = kans x gevolg), worden door BusinessCare & Insurance gekwantificeerd en overzichtelijk in een risicoregister weergegeven.
Gebaseerd op onze kennis en ervaring, alsmede de branche specifieke gegevens, beoordelen wij of de feitelijke risicosituatie in uw organisatie (zogenaamde risicoprofiel) aansluit op uw risicobeleid c.q. risico-attitude. Eventuele hiaten zullen door ons worden benoemd.

Mogelijk heeft u al gekozen voor het (gedeeltelijk) verzekeren van bepaalde bedrijfsrisico’s. In dat geval beoordelen wij de bestaande verzekeringen op de navolgende punten:

  • Noodzaak van deze verzekeringen, dan wel of er een andere oplossing mogelijk / wenselijk is;
  • Marktconformiteit van de premie;
  • Marktconformiteit van de voorwaarden;
  • Overlapping van dekking in verschillende verzekeringen;
  • Voldoende samenhang tussen de soort verzekeringen en de verzekeraar(s) die eenzelfde evenement dekken, waardoor voordelen die (keten)integratie kan bieden optimaal worden benut, zowel met betrekking tot voorwaarden als efficiënte schadeafhandeling;
  • Ontbreken van specifieke dekkingen en/of verzekeringen, die noodzakelijk zijn om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.