Risico-inventarisatie

De eerste stap die wordt ondernomen is het optekenen van uw risicobeleid en het inzichtelijk maken van alle belangrijke bedrijfsrisico’s, die de bedrijfscontinuïteit of het bedrijfsvermogen kunnen bedreigen.

Nadat wij de algemene bedrijfsgegevens hebben vastgelegd, bespreken we met u uw visie op risicobeleid en uw bedrijfsdoelstellingen. Daarbij komen onder meer de beheersmaatregelen welke u (eventueel) hebt getroffen aan bod, evenals uw visie op risicoacceptatie, dan wel behoefte aan risicobeheersing.

Vervolgens brengen wij, mede aan de hand van de door u ontwikkelde bedrijfsactiviteiten, alle relevante en mogelijke schadeoorzaken in kaart met de BusinessRisk Indicator (zogenaamde risico-identificatie).
In het bijzonder zal de focus gericht zijn op onderstaande soorten van bedrijfsrisico’s:

  1. Aansprakelijkheid, waaronder bedrijfs- en bestuurdersaansprakelijkheid
  2. In en rondom (het) gebouw(en);
  3. Goederen, zowel verblijf als vervoer;
  4. Vervoersmiddelen;
  5. Fraude en Geld;
  6. Overige geïdentificeerde risico’s.

Bovenomschreven risico-inventarisatie vormt het uitgangspunt van de Business Risk Indicator en is de basis voor het analyseren van uw bedrijfsrisico’s.