BusinessRisk Indicator

Bedrijfsrisico’s die funeste gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfscontinuïteit of het vermogen van het bedrijf ernstig kunnen aantasten worden onvoldoende in kaart gebracht en onderschat. Dit blijkt onder andere uit onderzoek van TNS NIPO.

De uitkomsten van dit onderzoek komen geheel overeen met de bevindingen van BusinessCare & Insurance in de dagelijkse praktijk. Daarom hebben wij de BusinessRisk Indicator ontwikkeld.
Dit is een praktische methode van risicomanagement om uw bedrijfsrisico’s inzichtelijk te maken en beheersbaar te houden.

We gaan systematisch te werk, volgens de in het diagram te onderscheiden activiteiten.

Klik op het diagram of de legenda voor de te onderscheiden activiteiten.

Met de BusinessRisk Indicator bespreken wij uw visie op risicobeleid en kijken wij met u naar de relevante bedrijfsgegevens, activiteiten en doelstellingen van uw organisatie. Aansluitend zetten wij de aangetroffen potentiële schadeoorzaken op een rij.

Na deze inventariserende fase zullen alle gegevens zorgvuldig door ons worden geanalyseerd.
Het geheel zal overzichtelijk worden weergegeven in een rapportage waarin, naast onze bevindingen, een handzaam en direct uitvoerbaar advies wordt neergelegd.
Tot slot is monitoring van het geformuleerde risicobeleid van groot belang om uw organisatie optimaal en blijvend te beschermen.