Risico & verzuimmanagement

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement is het op basis van risico- en verzuimbeleid inzichtelijk en beheersbaar maken en houden van bedrijfsrisico’s, met als doel de continuïteit en de vermogenspositie van het bedrijf of de instelling te beschermen tegen minimale risicokosten.

Waarom risicomanagement?

Uit onderzoek van het TNS NIPO blijkt dat bedrijven en instellingen bedrijfsrisico’s onderschatten en deze onvoldoende in kaart brengen, met alle (on)voorstelbare gevolgen van dien. 

Onze oplossing: De BusinessRisk Indicator en de PersonnelRisk Indicator

Beide Risk Indicators bieden u praktische methoden van risicomanagement om uw bedrijfsrisico’s duidelijk neer te zetten en onder controle te houden.

De BusinessRisk Indicator richt zich op de traditionele zakelijke bedrijfsrisico’s en de PersonnelRisk Indicator ziet op bedrijfs- en werknemersrisico’s die samenhangen met zieke- en arbeidsongeschikte medewerkers.

Samenvattend:

Met onze Risk Indicators maken wij een uitgebreide risico-inventarisatie en risicoanalyse van uw bedrijfsrisico’s, voorzien van een onafhankelijk advies en gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage.

U kunt er gelijk mee aan de slag!