Verzekeringskaarten

Het Verbond van Verzekeraars heeft voor diverse verzekeringen zogenaamde verzekeringskaaten ontwikkeld.

In deze regeling is vastgelegd dat verzekeraars verplicht zijn op hun websites Verzekeringskaarten te publiceren. De Verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden. De Regeling schrijft voor welke randvoorwaarden er gelden voor plaatsing op de website van verzekeraars.

Voor de goede orde verwijzen wij voor de inhoud van deze verzekeringskaarten naa de website van het Verbond van Verzekeraars, klik hier