Voordelen voor de leden en de werknemers van de leden van deze brancheorganisaties

                                   

 

Koninklijke Boekverkopersbond (KBb)

De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. (KBb) is de brancheorganisatie voor de boekhandel. De bond behartigt de belangen van de spil in het web, de boekverkoper, en werkt in co-creatie met zijn leden aan de implementatie van vernieuwingsprojecten in de steeds veranderende markt. De bond zet zich actief in voor een ondernemende, klantgerichte branche, die online mogelijkheden benut die naadloos integreren met de winkel. De KBb neemt het voortouw in bedrijfseconomische informatievoorziening en draagt in belangrijke mate bij aan een gezonde, georganiseerde en innovatieve branche.

De KBb huisvest de Boekenbon b.v., uitgever van de Boekenbon, een van de effectiefste middelen als het gaat om leesbevordering.

 

Novaka

Novaka is de werkgeversorganisatie voor de kantoorvakbranche in Nederland. De kantoorvakbranche wordt gevormd door ondernemingen die kantoorartikelen, kantoormeubelen en -inrichting, kantoormachines en/of ict-diensten verkopen en leveren aan consumenten en zakelijke eindgebruikers.

Voor de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) en de Novaka bestaan er voordelen voor de:

 1. leden van de Koninklijke Boekverkopersbond & Novaka

 2. werknemers van de Koninklijke Boekverkopersbond & Novaka

1. LEDENVOORDEEL VERZEKERINGEN

Al sedert meerdere decennia, heeft de KBb/Novka exclusief voor haar leden en in samenwerking met onze contractbeheerder, diverse Collectiviteiten en Mantel-contracten ingericht op verzekeringsgebied. Hieronder treft u de omschrijving aan van de diverse mogelijkheden. Uiteraard is het mogelijk dat u – geheel vrijblijvend – nadere informatie e/o offertes kunt aanvragen via onze contractbeheerder.

 

Verzekeringspakket voor de Boekhandel en de kantoorvakbranche

Een speciaal – en exclusief op de boeken- en kantoorvakbranche – toegesneden pakket van alle voorkomende schadeverzekeringen binnen uw onderneming. Door de jarenlange ervaringen (ook wat betreft het schade-verloop) met dit pakket, zijn uitstekende voorwaarden en prijsstelling bereikt, waarbij een korting t.o.v. de gangbare marktpremie tot 40% mogelijk is. De verzekeraars zijn onder andere Allianz en REAAL.

Het pakket kent de volgende – facultatieve – onderdelen:

 • goederen/inventaris
  boekenvoorraad op basis van inkoopwaarde
  winkelinrichting op basis van vervangingswaarde

 • opstal of huurdersbelang
  het huurdersbelang verzekert uw bouwkundige aanpassingen

 • bedrijfsschade
  verzekering van uw vaste lasten en netto winst gedurende 1 jaar na bijvoorbeeld brand

 • aansprakelijkheid
  algemene aansprakelijkheid voor u en uw personeel bij aanspraken van derden

 • winkelgeld

 • glas

Autoverzekeringen

Deze collectiviteit staat open voor uw bedrijfswagens, uw privé auto(s) en de privé auto’s van uw personeelsleden. Met verzekeraar Allianz is een korting overeengekomen van 35% op het WA- en 40% op het CASCO-gedeelte. Uiteraard zal uw aanvraag ook getoetst worden bij andere aanbieders deze kortingen zijn van toepassing op de gangbare maatschappijtarieven en uiteraard nog exclusief de korting van persoonlijk opgebouwde schadevrije jaren.

Ziekteverzuimverzekering

Doordat u – als werkgever – gedurende 2 jaar tot loondoorbetaling bent verplicht ingeval van (een) zieke werknemer(s), is deze verzekering – voor met name de kleinere ondernemingen – bijna een “must”. Afhankelijk van het ziekteverzuim binnen uw onderneming van de afgelopen 3 jaar en de gewenste dekking, kunnen jaarlijks fikse premiebesparingen worden bereikt mede door de extra korting (7,5% per jaar) ingeval van een gunstig ziekteverzuim; deze extra korting heeft ervoor zorggedragen, dat een aantal boekhandels binnen deze mantel, een jaarpremie betalen van minder dan 1% van de loonsom. Verzekeraar: De Amersfoortse.

De belangrijkste kenmerken/mogelijkheden van deze (exclusieve) Mantelovereenkomst zijn:

 • keuze eigen risicotermijn

 • keuze dekkingspercentage 1e en 2e jaar, eventueel inclusief werkgeverslasten

 • beperkte premiestijging bij onverhoopte schade

 • maximale premiedaling bij gunstig ziekteverzuim

 • keuze re-integratiemodule (in combinatie met ARBO)

 • combinatie met ARBO dienst (ArboNed/ArboDuo)

ARBO Dienst

In combinatie met de Ziekteverzuimverzekering bij De Amersfoortse, is het mogelijk een exclusief contract af te sluiten bij ArboNed/ArboDuo. De korting bedraagt 29% op de premie per werknemer; jaarlijks zal er door deze Arbodienst een brancherapportage (boekhandel) plaatsvinden met benchmarkmogelijkheden voor de leden. Ook is er sprake van een korting van 3% op aanvullende diensten om verzuim te voorkomen en gezondheid en veiligheid te bevorderen.

Ziektekosten

Voor de ziektekosten 2020, zie de zorgvergelijker voor ondernemers van deze site.

Rechtsbijstandverzekering

In het KBb-rechtsbijstand arrangement is de ondernemer verzekerd van rechtskundige hulp ingeval van (o.a.) de navolgende juridische conflicten:

 • (huur) problemen met het winkelpand

 • arbeidsconflicten

 • geschillen met leveranciers

 • geschillen met afnemers

 • incasso van vorderingen

 • particulier voor de ondernemer (facultatief)

Ook bij deze verzekeraar – DAS Rechtsbijstand – is een speciale kortingsregeling van toepassing voor de leden, namelijk 20% van de zakelijke premie.

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Als ondernemer/DGA heeft u geen enkele dekking ingeval van arbeidsongeschiktheid. In de laatste jaren is er – mede door concurrentie – een aanzienlijke prijsverlaging voor deze producten ontstaan. Onze contractbeheerder heeft de mogelijkheid om alle aanbieders op de Nederlandse markt voor u te vergelijken op basis van uw specifieke wensen. Hierdoor is het mogelijk om dit risico adequaat af te dekken zodat uw inkomen c.q. bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Tevens is er een exclusief en zeer aantrekkelijk aanbod voor leden van verzekeraar Allianz. Door een extra korting en de mogelijkheid voor een lagere risicoklasse, kan het voordeel oplopen tot 41% van de premie t.o.v. de overige verzekeraars.
Sedert 2013, zijn er geen provisies meer ingebouwd in de premie voor deze producten en worden advieskosten in rekening gebracht. Vooraf verstrekt onze contractbeheerder u een indicatie van deze advieskosten, rekening houdende met een korting van 20%.

Pensioen- & Lijfrentevoorzieningen

Bij deze meestal complexe materie kan onze contractbeheerder u adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming van:

 • aanvullende pensioenregelingen voor uw personeel

 • pensioenmogelijkheden voor u als DGA

 • lijfrentemogelijkheden voor u als ondernemer

Voor uw privé pensioen (DGA) of lijfrente (als ondernemer of DGA), is het uitgangspunt in alle gevallen een financiële analyse van uw persoonlijke situatie waarbij al uw huidige voorzieningen (inclusief Sociale) en lasten in kaart worden gebracht om inzicht te krijgen in de diverse scenario’s (lang leven, overlijden en arbeidsongeschiktheid).

In overleg met u e/o uw accountant kunnen dan de eventuele benodigde offertes worden opgemaakt en doorgenomen.

Het zal u duidelijk zijn dat ook voor de (eventueel jaarlijkse) fiscale toetsing zal worden zorggedragen.

Ook bij deze producten is er geen provisie meer aanwezig en zijn advieskosten van toepassing. De kosten voor deze adviezen en jaarlijks onderhoud zullen – vooraf – na een vrijblijvende inventarisatie, aan u kenbaar worden gemaakt, ook weer rekening houdende met 20% ledenkorting.

 

2. Werknemers van de aangesloten KBb en/of Novaka leden

Autoverzekeringen

Deze collectiviteit voor de branche, staat open voor u als werknemer (inclusief gezinsleden). Met verzekeraar Allianz is hiervoor een korting opgenomen; uiteraard neemt deze verzekeraar uw schadevrije jaren (de BM-korting) over.
Uiteraard worden alle verschillende verzekeringsvormen en aanvulling aangeboden, zoals:

 • WA
 • WA-Beperkt Casco
 • WA-Volledig Casco
 • Rechtsbijstandsmodule
 • Schadeverzekering voor inzittenden

Verzekerd Wonen Pakket

Voor u als werknemer is er op de diverse onderdelen een korting van 5 tot 20% van toepassing op de normale tarieven, als volgt:

 • Opstal – 20%
 • Inboedel – 20%
 • Glas – 20%
 • Kostbaarheden – 15%
 • Aansprakelijkheid – 15%
 • Doorlopende reis, inclusief annulering – 15%
 • Gezinsongevallen – 10%
 • Rechtsbijstand – 5%

Het betreft hier een zeer uitgebreide verzekering met uitstekende voorwaarden.

Ziektekosten

Voor de ziektekosten 2020, zie de zorgvergelijke voor particulieren van deze site.