De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA)

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA)

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA), opgericht in 1977, is met bijna duizend leden de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland. De NVA is belangenbehartiger en dienstverlener voor haar leden. Daarnaast zet de vereniging zich in voor de erkenning van acupunctuur als geneeswijze.

Verder staat de NVA garant voor de hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten acupuncturisten. Naast de Statuten en reglementen is het Beroepsprofiel Acupuncturist NVA hierbij een belangrijke leidraad.

De kracht van de NVA is een open houding, zorgvuldige communicatie, gedegen informatievoorziening en een grote betrokkenheid.

Rechtsbijtandsverzekering

Voor de NVA is er een speciaal tarief ontwikkeld voor de leden van de NVA 

Informatie Rechtsbijstand ARAG

ARAG AVF (Para)Medici 

ARAG Verzekeringskaart ParaMedisch

ARAG ProRechtCombinatie (Para)medici en Particulier

ARAG Rechtsbijstand Premies 2020 incl AB collectief NVA