MKB Arrangementen

BusinessCare & Insurance B.V. ontwikkelt speciaal voor het MKB verzekeringsarrangementen, met als doelstelling u één verzekeringsoplossing voor de meest voorkomende bedrijfsrisico’s aan te bieden.

Dit innovatieve pakket van zakelijke verzekeringen is dan volledig afgestemd op de branche en uw eigen bedrijfssituatie. Daardoor sluiten alle betrokken verzekeringsvormen op elkaar aan en heeft u geen overlap in voorwaarden en/of dekking en wordt een administratieve rompslomp zoveel mogelijk voorkomen.

Voorbeelden van zakelijke verzekeringen binnen het MKB arrangement zijn:

Voor uw huisvesting:
gebouwen, glas, huurdersbelang, huurderving en milieuschade,

Voor uw bedrijfsmiddelen:
inventaris/goederen, bedrijfsstilstand, huurderving reconstructiekosten, bijzondere extra bedrijfskosten, elektronica, geldswaarden, machineschade en machinebedrijfsschade en koelschade

Voor uw mobiliteit:
personenauto, bestel- en vrachtauto, werkmaterieel, vervoer eigen goederen, container/trailer, transport/verblijf, en goederentransport

Voor uw recht:
rechtsbijstand

Voor uw aansprakelijkheid:
aansprakelijkheid voor bedrijven, aansprakelijkheid voor bestuurders en commissarissen, beroepsaansprakelijkheid, wegvervoerdersaansprakelijkheid. Tevens bouw- en montage.

Voor uzelf en voor uw personeel:
Loondoorbetaling, WGA / WIA, (collectieve) ongevallen, schade – en/of ongevallen inzittenden