Producten

Voor bijna alle risico’s bieden verzekeraars en assuradeuren verzekeringsproducten aan. BusinessCare & Insurance zorgt er voor dat u de juiste keuze maakt als verzekeren noodzakelijk of gewenst is.

We letten er nadrukkelijk op, dat de door ons bemiddelde en geadviseerde verzekeringsoplossing  past in het door u geformuleerde (risico)beleid.

Grofweg kunnen de verzekeringproducten in een drietal categorieën worden ondergebracht:

  • Bedrijfsverzekeringen:
    deze verzekeringen dekken sec bedrijfsrisico’s af inclusief specifieke (aansprakelijkheid)risico’s van de bestuurder(s) en/of commissaris(sen)
  • Particuliere verzekeringen:
    zien op de risico’s die een particulier kan lopen; deze verzekeringen kunnen door de werkgever ook gefaciliteerd worden als employee benefit in de vorm van ons Privé Pakket Personeel