Werkwijze

Ons logo symboliseert naast onze visie ook onze werkwijze

Het op basis van risicomanagement inzichtelijk en beheersbaar maken en houden van uw bedrijfsrisico’s is een stappenproces van samenhangende, opeenvolgende en vooral onafgebroken activiteiten, die wij samen met u ondernemen.

Onze systematische werkwijze wordt weergegeven in ons logo in de vorm van een cirkeldiagram, omdat hier sprake is van een doorlopend stappen- cq. activiteitenproces. Dit omdat naast omgevingsfactoren, uw bedrijfsactiviteiten en daarmee uw bedrijfsrisico’s continu aan veranderingen onderhevig zijn.