Missie

Onze missie is het optimaal en doorlopend beschermen van het vermogen van uw bedrijf en uw medewerkers. We doen dat klantgericht, creatief en kostenbesparend.

Uit onderzoek van het TNS NIPO blijkt, dat bedrijven geen goed beeld hebben van de bedrijfsrisico’s die zij feitelijk lopen. Dit komt veelal omdat men het idee heeft dat bepaalde risico’s niet van invloed kunnen zijn op de eigen bedrijfscontinuïteit, of omdat er wordt aangenomen dat ze niet voorkomen.

Het zelfde onderzoek geeft aan, dat veel bedrijven en instellingen zich wel degelijk zorgen maken over risico’s die samenhangen met bijvoorbeeld brand, aansprakelijkheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

De door TNS NIPO getrokken conclusies komen volledig overeen met de gang van zaken waar BusinessCare & Insurance dagelijks mee wordt geconfronteerd.
Dit is ook precies de reden waarom wij onze Risk Indicators hebben ontwikkeld. Het zijn praktische methodieken van risicomanagement, waarmee wij uw bedrijfsrisico’s inzichtelijk en beheersbaar maken en - minstens zo belangrijk - ook houden.

Onze Risk Indicators zijn gebaseerd op een doordacht stappenplan, resulterend in een onafhankelijke adviesrapportage, die naadloos aansluit op het risico- en verzuimbeleid van uw bedrijf. U kunt er gelijk mee aan de slag!