Verplichte elektrakeuring bij brandverzekeringen

28/09/2018

Bijna alle verzekeringsmaatschappijen die brandverzekeringen aanbieden voor bedrijven maken gebruik van clausules waarin een elektrakeuring verplicht wordt gesteld. Waarom is dat eigenlijk en wat houdt zo’n keuring precies in?

Waarom keuren

Een goedwerkende elektronische installatie is voor elk bedrijf onmisbaar en wordt door iedereen vanzelfsprekend geacht. Kleine aanpassingen zoals een extra stopcontact of schakelaar worden vaak door een handige ondernemer zelf opgepakt. Of er wordt gewerkt met verlengsnoeren en kabelhaspels. Zolang alles nog goed werkt, is er niet altijd voldoende aandacht voor periodiek onderhoud aan de installatie.

Veel ondernemers onderschatten op deze manier het risico dat een slecht onderhouden elektrische installatie met zich meebrengt. Stof kan zich ophopen in de groepenkast, muizen kunnen aan kabels knagen en kabels kunnen oververhit raken en smelten wanneer haspels niet volledig zijn uitgerold of wanneer ze in een kluwen bij elkaar liggen.

Dit soort omstandigheden kunnen leiden tot onveilige situaties waarbij iemand een elektrische schok kan krijgen of waarbij brand kan ontstaan. Er wordt geschat dat 30% van alle branden bij bedrijven ontstaat door een defect in de elektrische installatie. Dat is de reden waarom verzekeraars een periodieke elektrakeuring eisen.

Hoe werkt het

Er zijn verschillende keuringsnormen in gebruik als het gaat om de elektra bij bedrijven. Wanneer de Vereende een periodieke elektrakeuring voorschrijft, dan moet er gekeurd worden volgens de NEN 3140 norm of volgens de NTTA 8220 norm. Een elektrakeuring moet minimaal elke 5 jaar plaatsvinden. Voor bedrijven met een relatief hoge belasting van de elektrische installatie is elke 3 jaar de regel. Hieronder worden de twee keuringsnormen kort uitgelegd.

NEN 3140

Op basis van (onder andere) de Arbo wet moeten werkgevers zorgen voor veilige werkomstandigheden voor de werknemers. De NEN 3140 norm bevat veiligheidsbepalingen voor elektrische installaties. Bij een keuring volgens deze norm vindt onder andere een visuele inspectie plaats en worden de nodige metingen verricht. Soms wordt er een thermografisch onderzoek gedaan waarbij de temperatuur van de groepenkast in beeld wordt gebracht met een thermische camera. Zo wordt zichtbaar welke groepen (te) warm worden, zodat daar maatregelen tegen genomen kunnen worden. De bevindingen van de keuring worden gerapporteerd aan de opdrachtgever. Het rapport bevat tevens aanbevelingen om onveilige situaties te voorkomen of te verhelpen.

NTTA 8220

De keuring volgens de NTTA norm richt zich meer op de brandrisico’s bij de elektrische installatie. De opzet is hetzelfde: middels visuele inspectie en metingen worden de zwakke punten van de elektrische installatie in kaart gebracht en in het bijbehorende rapport worden aanbevelingen gedaan om deze adequaat te verhelpen.

Wie voert de keuring uit

Verzekeraars stellen soms eisen aan de vakbekwaamheid van de elektrotechnische bureaus die deze keuringen uitvoeren. In ieder geval is het de bedoeling dat de keuring wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd en vakkundig bedrijf. Op die manier krijgt de ondernemer een vakkundig advies en een uitgebreide rapportage. Na de inspectie is de ondernemer volledig op de hoogte van de kwaliteit en veiligheid van zijn elektrische installatie.

Het opvolgen van de aanbevelingen van de installateur is niet alleen belangrijk om de dekking op de verzekeringspolis te waarborgen, maar het draait ook om de veiligheid van de medewerkers en de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Kortom, de periodieke elektrakeuring is voor elk bedrijf een goed advies. Ook als de verzekeraar het niet verplicht stelt.

Bron: http://www.vvponline.nl/content/article/verplichte-elektrakeuring-bij-brandverzekeringen