Private verzekering WGA eigenrisicodragen kan flinke besparing opleveren

04/09/2019

Uit cijfers van het UWV blijkt dat werkgevers in Nederland gezamenlijk 85 miljoen kunnen besparen als zij overstappen van een publieke verzekering tegen de kosten van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers naar de private verzekeringsmark.

Werkgevers hebben nog tot 1 oktober de tijd om te onderzoeken hoe zij hun WGA-verzekering vanaf 2020 willen regelen. Verwacht wordt dat meer werkgevers voor een private verzekering zullen kiezen. Niet alleen vanwege dit financiële voordeel, maar ook doordat de private markt werkgevers meer mogelijkheden biedt om langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken.

Het verschil in werkgeverslasten tussen de private markt en het UWV heeft een aantal oorzaken. Zo is de rekenmethode verschillend. Ook kampt het UWV met oplopende achterstanden voor het herkeuren van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers. Het UWV is verplicht om de medewerkers van een privaat verzekerde werkgever opnieuw te keuren als een werkgever daarom vraagt. Bij een private verzekering komt de herkeuring daardoor bovenop de stapel en vindt daardoor sneller plaats. Er zijn op dit moment ruim 100.000 langdurig arbeidsongeschikten die bij een herkeuring waarschijnlijk weer (gedeeltelijk) aan het werk kunnen of voor een andere uitkeringsvorm in aanmerking komen. Het gebrek aan capaciteit om deze mensen opnieuw te keuren, kost werkgevers gezamenlijk 900 miljoen euro aan uitkeringskosten.

Het advies aan werkgevers is om niet alleen naar de kosten te kijken. Hoewel een overstap vaak een besparing kan opleveren, is dat niet het belangrijkste verschil tussen een publieke en private verzekering. Het gaat vooral over de vraag wat voor werkgever je wilt zijn. Kiezen voor een private markt, betekent dat je als werkgever ook meer verantwoordelijkheid op je neemt om mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn te begeleiden. Uit de praktijk blijkt dat langdurig arbeidsongeschikte medewerkers dan veel sneller weer aan het werk kunnen. De uitkering aan medewerkers van publiek verzekerde werkgevers duurt gemiddeld zeven jaar. Bij de privaat verzekerde werkgevers is dat gemiddeld vier jaar.