Hoofdpunten Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

01/04/2020

Minister Koolmees heeft op dinsdagochtend  31 maart 2020 om 10:00 uur een persconferentie gehouden ter toelichting op de NOW-regeling. Hieronder de hoofdpunten voor u op een rij:

 • De maatregel strekt tot compensatie van loonkosten voor werkbehoud;
 • Voorwaarde: meer dan 20% omzetverlies ten opzichte van een ¼ van de omzet over het jaar 2019;
 • Omzetverlies wordt bepaald op concernniveau;
 • Omzetverlies gedurende drie maanden vanaf 1 maart 2020 (derhalve over maart, april en mei 2020);
 • Indien omzetverlies later in de tijd neerslaat kan een ander tijdvak van drie maanden voor compensatie in aanmerking komen (bijvoorbeeld april, mei en juni 2020);
 • Loonkosten worden gecompenseerd tot een bedrag van maximaal 90% van circa EUR 9.500 bruto (circa EUR 9.500 bedraagt circa twee keer het maximum SV-dagloon - sociaalverzekeringsloon op maandbasis);
 • De maximale compensatie omvat ook vakantietoeslag, opbouw pensioenpremie (werkgeversdeel) en sociale verzekeringspremies;
 • De NOW-regeling kan in beginsel vanaf maandag 6 april 2020 aangevraagd worden;
 • De eerste voorschotten worden naar verwachting uitbetaald binnen twee tot vier weken;
 • De hoogte van het voorschot bedraagt 80% van het uiteindelijk maximaal betaalbaar te stellen voorschot van 90% (afhankelijk van de procentuele omvang van het omzetverlies)  
 • Maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020;
 • Controle wordt achteraf uitgevoerd met name met betrekking tot omzetverlies waarbij accountantsverklaring relevant zal zijn;
 • Indien omzetverlies hoger of lager is dan initieel kenbaar gemaakt, dan volgt achteraf een nabetaling of een naheffing;
 • Beroep op de maatregel en toch gelijktijdig ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden wordt achteraf beboet;
 • Maatregel geldt voor drie maanden;
 • Maatregel kan voor drie maanden worden verlengd waarbij een nieuw weegmoment zal plaatsvinden.

Hierbij tevens een link naar de persconferentie van Minister Koolmees (klik hier); naar de kamerbrief (klik hier) en naar NOW-regeling (klik hier).