Het UBO-register: registreer op tijd!

11/12/2019

Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor een UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register.

De verwachting is dat ook de Eerste Kamer op korte termijn instemt. Al op 10 januari 2020 treedt dan register 1 van het UBO-register in werking.

U moet dan actie ondernemen.

Voor rechtspersonen en personenvennootschappen die op of na 10 januari worden opgericht, moet u namelijk binnen acht dagen de UBO’s aanmelden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij entiteiten die vóór 10 januari 2020 zijn opgericht, heeft u achttien maanden de tijd om de UBO’s aan te melden bij de KvK. 

Let op: niet op tijd melden is een economisch delict, waarop een boete staat en uiteindelijk zelfs gevangenisstraf.

Welke entiteiten komen er in het UBO-register? 

In register 1 worden de UBO’s vermeld van in Nederland opgerichte rechtspersonen (onder andere een BV, NV (voor zover niet-beursgenoteerd), coöperatie, vereniging en stichting) en personenvennootschappen (vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap).

Daarnaast komt er nog een register 2 voor trusts en vergelijkbare entiteiten, zoals fondsen voor gemene rekening. Het wetsvoorstel daarvoor moet nog worden ingediend. De beoogde datum waarop register 2 van kracht wordt, is 10 maart 2020.

Eenmanszaken komen niet in het UBO-register, omdat de eigenaar al zichtbaar is in het gewone Handelsregister.