Cyberschades uit de praktijk

14/09/2017

Het gaat bij cyber lang niet altijd om technologische incidenten. Veel schades zijn het gevolg van menselijke fouten.

CHUBB geeft hier een voorbeeld van een recent afgehandelde schadeclaim, waarbij de totale uitkering € 216.300,- was.

Situatieschets

Een recruiter van een zorginstelling stuurde per ongeluk het verkeerde bestand mee in een e-mail naar vier kandidaten. Het bestand bevatte namen, adressen en BSN-nummers van voormalige werknemers. Deverzekerde belde de verzekeraar voor assistentie en een cyber incident manager werd aangesteld. Juridische adviseurs werden ingeschakeld om de met regelgeving samenhangende gevolgen te managen.

Privacy-aansprakelijkheid

Onzorgvuldig beheer van persoonsgegevens en/of vertrouwelijke bedrijfsgegevens, inbreuk op het privacybeleid van de zorginstelling.

  • Verweerkosten die voortvloeien uit de Meldplicht Datalekken                 €  65.000,-
  • Verweerkosten en schikkingsbedragen voor claims van werknemers
    van wie de identiteit openbaar is gemaakt                                               € 115.000,-

Cyber incidentkosten

  • Kosten voor eencyberincident manager                                                    €   5.800,-
  • Melding aan getroffen personen                                                                €   3.500,-
  • Identiteitsdiefstal monitoringsdiensten voor getroffen personen                €  15.000,-
  • Kosten voor juridisch advies                                                                      €  12.000,- +
  • Totaal                                                                                                         €  216.300,-