Aantal claims bedrijfsbranden stabiliseert in 2019

10/09/2020

Het Verbond publiceert de Risicomonitor Bedrijfsbranden dit jaar voor het eerst en maakt hierbij gebruik van de cijfers geleverd door aangesloten verzekeraars en de Stichting Salvage, die gedupeerden namens verzekeraars helpt.

In 2019 ontvingen verzekeraars 3.972 claims tegen 4.096 in 2018. De meeste branden ontstonden in panden met een industriële functie (31 procent), gevolgd door kantoren (22 procent) en winkels (20 procent).

Belangrijke oorzaken van de branden in 2019 waren brandstichting, kortsluiting en menselijk handelen. De grootste omvang van de schade zagen verzekeraars bij bedrijven in de agrarische sector en bedrijven die goederen opslaan. Branden bij dit soort ondernemingen leidden in circa een kwart van de gevallen tot het volledig afbranden van het bedrijfspand.

In de provincie Limburg registreerden verzekeraars in 2019 relatief de meeste claims. Gemiddeld woedden daar 6,38 branden per 1000 zakelijke locaties, gevolgd door de provincie Groningen (5,01) en Noord-Brabant (4,9).

Bron VVP 09-0-2020