"Voor elk bedrijf moet het belang van een RI&E volstrekt normaal zijn."

28/02/2020

Wie dit als bedrijf niet serieus neemt en ons geen RI&E kan tonen, krijgt een boete.” Aldus de Inspectie SZW. De Inspectie SZW gaat dit jaar stevig inzetten op meer voorlichting en handhaving, vooral daar waar de risico’s zitten. Dit omdat steeds meer werknemers slachtoffer worden van een arbeidsongeval.

Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval is gestegen van 4.368 in 2018 naar 4.474 in 2019. Vorig jaar overleden 69 mensen als gevolg van een ongeval tijdens het werk (2018: 71). Verreweg de meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de bouw. Ook in de sectoren industrie, vervoer en opslag en de agrarische sector vielen veel slachtoffers.

Op dit moment heeft minder dan de helft van de bedrijven een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gemaakt. Vooral kleine bedrijven hebben dit vaak niet op orde.