Nieuws

Vind hieronder ons nieuwsarchief.

 • Kantoor is gesloten

  Ons kantoor is tijdens Hemelvaartdag gesloten.

  De daaropvolgende vrijdag (27 mei 2022) is ons kantoor eveneens gesloten.Lees meer »

   
 • Openingstijden feestdagen

  Wij wensen u fijne paasdagen!

  Ons kantoor is morgen op Goede vrijdag en tijdens de Paasdagen gesloten.Lees meer »

   
 • Aangepaste openingstijden tijdens de Feestdagen

  Ons kantoor is tijdens Hemelvaart en de daarop volgende vrijdag gesloten.

  Ook met Pinksteren zijn wij de 2e Pinksterdag gesloten.

  Op alle andere dagen staan wij tijdens onze vaste openingstijden van 10:00 tot 16:00 uur voor u klaar.Lees meer »

   
 • Aangepaste openingstijden tijdens de Feestdagen

  Wij wensen u fijne paasdagen! Ook dit jaar zullen ze niet helemaal verlopen zoals we gewend zijn, maar we maken er natuurlijk het beste van. Nog even volhouden!

  Wees dus voorzichtig en blijf vooral gezond.

  Ons kantoor is morgen op Goede vrijdag en tijdens de Paasdagen gesloten. Vanaf dinsdag 6 april zijn wij u weer graag van dienst.
  Lees meer »

   
 • Aangepaste openingstijden tijdens de Feestdagen

  Op donderdag 24 en 31 december kunt u ons bereiken tot 12.00 uur en op vrijdag 25 december (1e Kerstdag) en 1 januari (Nieuwjaarsdag) zijn we de gehele dag gesloten.

  Op alle andere dagen staan wij tijdens onze vaste openingstijden voor u klaar.Lees meer »

   
 • Aantal claims bedrijfsbranden stabiliseert in 2019

  Het Verbond publiceert de Risicomonitor Bedrijfsbranden dit jaar voor het eerst en maakt hierbij gebruik van de cijfers geleverd door aangesloten verzekeraars en de Stichting Salvage, die gedupeerden namens verzekeraars helpt.Lees meer »

   
 • Overname Verkennis Assurantie- & Pensioenadvies

  In verband met zijn leeftijd en gezondheid heeft Frank van Solinge, voormalig eigenaar van Verkennis Assurantie- & Pensioenadvies, de samenwerking gezocht met BusinessCare & Insurance B.V. Lees meer »

   
 • Hoe vraag ik online voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aan vanwege de coronacrisis?

  Met het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’ vraagt u automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

  Bron: belastingdenst

  Er kon al uitstel worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw. Daar komt nu bij: kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

  Voor alle hiervoor genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020.Lees meer »

   
 • Hoofdpunten Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

  Minister Koolmees heeft op dinsdagochtend  31 maart 2020 om 10:00 uur een persconferentie gehouden ter toelichting op de NOW-regeling. Hieronder de hoofdpunten voor u op een rij:Lees meer »

   
 • Laatst berichtgeving over het Coronavirus van DAS Rechtsbijstand d.d. 13-03-2020

  Vakantie

  Kan ik kosteloos mijn vakantie annuleren als mijn bestemming een negatief reisadvies heeft door het coronavirus?

  Ja, als het ministerie van Buitenlandse Zaken het reizen naar jouw bestemming afraadt, kun je je reis kosteloos annuleren. Wanneer de reisorganisatie je reis niet kan uitvoeren, heb je recht op terugbetaling van je reiskosten. Bij de meeste reisorganisaties mag je je vakantie gratis omboeken naar een andere bestemming of een later moment. Accepteer je dat alternatief niet? Dan krijg je je geld terug. Wanneer je zelf je reis geboekt hebt, zonder tussenkomst van een reisorganisatie, kun je helaas je kosten niet vergoed krijgen. Is er geen negatief reisadvies gegeven voor jouw bestemming en besluit je zelf te annuleren? Dan is dat voor eigen rekening.Lees meer »

   
 • Staatssecretaris Van Ark zet in op het verbeteren van de naleving van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

  24-02-2020 Bron MKbasics

  Jaarlijks overlijden er zo’n 4100 mensen door arbeidsongevallen of beroepsziekten. Dat aantal moet omlaag, vindt staatssecretaris Van Ark. Ze maakt zich vooral zorgen over het nalevingspercentage van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), met name onder het midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarom is ze gestart met een meerjarenplan voor de verbetering van de naleving van RI&E.

  Veel bedrijven zonder (goede) RI&ELees meer »

   
 • "Voor elk bedrijf moet het belang van een RI&E volstrekt normaal zijn."

  Wie dit als bedrijf niet serieus neemt en ons geen RI&E kan tonen, krijgt een boete.” Aldus de Inspectie SZW. De Inspectie SZW gaat dit jaar stevig inzetten op meer voorlichting en handhaving, vooral daar waar de risico’s zitten. Dit omdat steeds meer werknemers slachtoffer worden van een arbeidsongeval.Lees meer »

   
 • Citrix, VPN en de gevaren: wat kunt u doen?

  Beste relatie,

  U las er ongetwijfeld over: de zwakheden in VPN-netwerken van bedrijven, waardoor hackers kunnen inbreken op zakelijke computernetwerken. Hiscox vindt het belangrijk om u en uw relaties hiervan op de hoogte te brengen. We zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.
  Lees meer »

   
 • Het UBO-register: registreer op tijd!

  Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor een UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register.

  De verwachting is dat ook de Eerste Kamer op korte termijn instemt. Al op 10 januari 2020 treedt dan register 1 van het UBO-register in werking.

  U moet dan actie ondernemen.Lees meer »

   
 • Private verzekering WGA eigenrisicodragen kan flinke besparing opleveren

  Uit cijfers van het UWV blijkt dat werkgevers in Nederland gezamenlijk 85 miljoen kunnen besparen als zij overstappen van een publieke verzekering tegen de kosten van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers naar de private verzekeringsmark.

  Werkgevers hebben nog tot 1 oktober de tijd om te onderzoeken hoe zij hun WGA-verzekering vanaf 2020 willen regelen. Verwacht wordt dat meer werkgevers voor een private verzekering zullen kiezen. Niet alleen vanwege dit financiële voordeel, maar ook doordat de private markt werkgevers meer mogelijkheden biedt om langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken.Lees meer »

   
 • Faillissement ziekenhuis kan patiënt duur komen te staan. Dit is één van de redenen waarom wij een restitutieverzekering adviseren!

  Patiënten die van een failliet ziekenhuis overstappen naar een ander ziekenhuis moeten wellicht meer dan de helft van de behandelingskosten zelf betalen. Dat stelt ZorgverzekeringWijzer. "Bijvoorbeeld huidkankerpatiënten lopen het risico 9.000 euro bij te moeten te betalen als zijn voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis kiezen om daar de behandeling voort te zetten."

  Bron: internet https://www.vvponline.nlLees meer »

   
 • Verplichte elektrakeuring bij brandverzekeringen

  Bijna alle verzekeringsmaatschappijen die brandverzekeringen aanbieden voor bedrijven maken gebruik van clausules waarin een elektrakeuring verplicht wordt gesteld. Waarom is dat eigenlijk en wat houdt zo’n keuring precies in?Lees meer »

   
 • Brochure Cyber en Data Risks

  Bijgaand treft u onze brochure aan.

  “Het overkomt mij toch niet!”, is een veelvoorkomende uitspraak in de markt.

  Helaas is de realiteit dat het iedereen kan overkomen! 98% van alle bedrijven zijn het slachtoffer van een datahack of een poging daar toe. De Norton Symantec Security Survey toont aan dat:

  • 29% op frequente basis onderhevig zijn aan een cyber aanval;
  • 24% van de bedrijven schade en dataverlies oplopen;
  • 20% van de aangevallen bedrijven hierna een inkomsten- of reputatieverlies ondervindt.
  Lees meer »

   
 • Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

  De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Lees meer »

   
 • Nul-urencontract kan duur uitpakken

  De wet bepaalt dat een arbeidsovereenkomst die ten minste drie maanden heeft geduurd wordt vermoed een omvang te hebben gelijk aan het gemiddelde aantal uren in de drie voorafgaande maanden. Een werknemer kan zich hierop beroepen indien (i) de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd of (ii) de feitelijke omvang van de arbeid structureel hoger is dan aanvankelijk overeengekomen. Lees meer »

   
 • In 10 stappen voorbereid op de AVG

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat be tekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet be scherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

  Wat verandert er? De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

  Wat kan ik doen?
  Als organisatie kunt u nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Om u hierbij te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet. In het grote AVG-dossier op de website van de AP vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.Lees meer »

   
 • Cyberschades uit de praktijk

  Het gaat bij cyber lang niet altijd om technologische incidenten. Veel schades zijn het gevolg van menselijke fouten.

  CHUBB geeft hier een voorbeeld van een recent afgehandelde schadeclaim, waarbij de totale uitkering € 216.300,- was.Lees meer »

   
 • Meerderheid zorgsites voldoet niet aan beveiligingseisen

  De meerderheid van de websites van zorgaanbieders, waaronder apotheken, voldoet niet aan de beveiligingseisen om de privacy van bezoekers te waarborgen. Dat stelt Open State Foundation naar aanleiding van onderzoek onder 22.000 websites van zorginstellingen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dreigt met boetes.Lees meer »

   
 • Is uw bedrijf voorbereid op cybercriminaliteit?

  Het zal niemand ontgaan zijn: afgelopen weekend werden zeker 150 landen getroffen door een cyberaanval van enorme omvang. Ook in Nederland was het raak. Vooral bedrijven kregen te maken met het computervirus en nog steeds wordt er gevreesd voor een nieuwe aanval. Wat kunt u als bedrijf doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van deze vorm van criminaliteit?

  Bron: ADFIZ 15 mei 2017Lees meer »

   
 • Datalek door ransomware: wat moet u doen?

  Bron:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt geregeld vragen over datalekken waarbij ransomware of cryptoware is aangetroffen. Moet een organisatie dit melden aan de AP? Moeten betrokkenen, de mensen van wie de persoonsgegevens zijn, worden geïnformeerd? En wat kan een organisatie doen nadat een aanval is vastgesteld? De AP heeft als onderdeel van de campagne Alert Online informatie over ransomware en datalekken op haar site geplaatst.Lees meer »