Nieuws

Vind hieronder ons nieuwsarchief.

 • In 10 stappen voorbereid op de AVG

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat be tekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet be scherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

  Wat verandert er? De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

  Wat kan ik doen?
  Als organisatie kunt u nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Om u hierbij te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet. In het grote AVG-dossier op de website van de AP vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.Lees meer »

   
 • Cyberschades uit de praktijk

  Het gaat bij cyber lang niet altijd om technologische incidenten. Veel schades zijn het gevolg van menselijke fouten.

  CHUBB geeft hier een voorbeeld van een recent afgehandelde schadeclaim, waarbij de totale uitkering € 216.300,- was.Lees meer »

   
 • Meerderheid zorgsites voldoet niet aan beveiligingseisen

  De meerderheid van de websites van zorgaanbieders, waaronder apotheken, voldoet niet aan de beveiligingseisen om de privacy van bezoekers te waarborgen. Dat stelt Open State Foundation naar aanleiding van onderzoek onder 22.000 websites van zorginstellingen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dreigt met boetes.Lees meer »

   
 • Is uw bedrijf voorbereid op cybercriminaliteit?

  Het zal niemand ontgaan zijn: afgelopen weekend werden zeker 150 landen getroffen door een cyberaanval van enorme omvang. Ook in Nederland was het raak. Vooral bedrijven kregen te maken met het computervirus en nog steeds wordt er gevreesd voor een nieuwe aanval. Wat kunt u als bedrijf doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van deze vorm van criminaliteit?

  Bron: ADFIZ 15 mei 2017Lees meer »

   
 • Datalek door ransomware: wat moet u doen?

  Bron:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt geregeld vragen over datalekken waarbij ransomware of cryptoware is aangetroffen. Moet een organisatie dit melden aan de AP? Moeten betrokkenen, de mensen van wie de persoonsgegevens zijn, worden geïnformeerd? En wat kan een organisatie doen nadat een aanval is vastgesteld? De AP heeft als onderdeel van de campagne Alert Online informatie over ransomware en datalekken op haar site geplaatst.Lees meer »

   
 • Hoogste brandschadelast van laatste 10 jaar

  In het derde kwartaal van 2015 deden zich in ons land 32 grote branden voor waarbij de schade wordt geraamd op € 1 mln of meer. Dat is weliswaar minder dan in dezelfde periode in 2014 en 2013, maar de totale schadelast was met € 271 mln het hoogste bedrag dat verzekeraars sinds de start van de registratie in 1998 hebben moeten uitkeren.

  Bron: NIVRELees meer »

   
 • Cyber- en Data Risks

  Internetcriminaliteit is volop in het nieuws. Bijna iedere dag lezen wij in de media over een cyberaanval of de gevolgen daarvan. Als adviseur zijn wij voor veel ondernemers de sparringpartner op het gebied van verschillende risico's zoals brand, aansprakelijkheid, loondoorbetaling etc. In de afgelopen decennia zijn bedrijven steeds afhankelijker geworden van het internet en dat brengt nieuwe risico's met zich mee. Lees meer »

   
 • Blusmiddelen Preventietips

  Brand hoeft niet altijd grote schade aan te richten. Beginnende brandjes kunt u vaak zelf blussen. Met de juiste blusmiddelen en kennis kunt u voorkomen dat de brand zich verder verspreidt. We zetten de belangrijkste informatie over blusmiddelen voor u op een rij.Lees meer »

   
 • Apothekersorganisatie KNMP: 'Budgetpolis is patiëntenbedrog'

  Persbericht | 'De budgetpolis is patiëntenbedrog en zou verboden moeten worden.' Dat bepleit voorzitter Gerben Klein Nulent van apothekersorganisatie KNMP in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het Algemeen Overleg Kwaliteit Loont van 10 december.

  'De budgetpolis perkt de vrije apothekerskeuze in', aldus Klein Nulent. 'Patiënten konden in 2015 hun herhaalmedicatie met zo'n polis enkel ophalen bij door de verzekeraar aangewezen apotheken. Zo'n apotheek kent de patiënt niet, en andersom. Dat staat de kwaliteit van zorg in de weg.Lees meer »

   
 • Zorgverzekering na Prinsjesdag

  Elk jaar verandert de zorgverzekering. Ook dit jaar. Afgelopen Prinsjesdag (15 september) maakte het kabinet de veranderingen in de basisverzekering bekend. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

  Wat verandert er vanaf 1 januari 2016?Lees meer »

   
 • Per 1 juli 2015 is het T-rijbewijs nodig

  Voor een landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) of een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS), is per 1 juli 2015 een tractorrijbewijs, het T-rijbewijs, nodig.

  Alleen dan bent u verzekerd voor schade tijdens het rijden op de openbare weg. 

  Zonder T-bewijs geen dekking voor schade
  De belangrijkste reden voor de invoering van het T-rijbewijs is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het T-rijbewijs geeft aan of de bestuurder wettelijk bevoegd is om het verzekerde object te bedienen. Dit is van belang voor de dekking op de polissen voor Werkmaterieel. Heeft een bestuurder geen T-rijbewijs? Dan is er geen dekking als hij schade veroorzaakt op de openbare weg.

  Bestuurders of machinisten moeten tractor certificaat omzetten of bijschrijven op het rijbewijs.Lees meer »

   
 • Voldoen uw algemene voorwaarden aan alle huidige criteria?

  Veilig zaken doen begint met waterdichte algemene voorwaarden.
  Omdat het in de praktijk best vaak mis gaat, bieden wij u (in de bijlage) een uitstekend handvat door middel van de “DAS Wijzer Overeenkomst en algemene voorwaarden”. Hier treft u antwoorden aan op veel gestelde vragen. 
  Lees meer »

   
 • No-riskpolis bespaart een werkgever veel geld!

  Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. Deze Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Onderstaand een uitleg over deze regeling en hoe u als werkgever er gebruik van kunt maken.Lees meer »

   
 • Werkgever spreekt arbodienst aan wegens tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht

  Instantie: Rechtbank Noord-Holland

  Datum uitspraak: 29-10-2014

  Datum publicatie: 23-02-2015

  Zaaknummer: 2584235 CV EXPL 13-4859

  Rechtsgebieden: Civiel rechtLees meer »

   
 • Praktische preventietips betreffende elektrische installaties

  Brand kan tot grote problemen leiden, ook als u goed verzekerd bent. Het voortbestaan van uw bedrijf kan zelfs gevaar lopen, bijvoorbeeld omdat klanten tijdelijk naar de concurrent gaan. Het is dus belangrijk dat brand voorkomen wordt. Veel branden worden veroorzaakt door elektrische installaties, o.a. als gevolg van. een slecht ontwerp, verkeerde aanleg of slecht onderhoud. Daarnaast liggen er schadeoorzaken ook bij de gebruikers, welke heel eenvoudig kunnen worden voorkomen. Dat gaat echter niet vanzelf.Lees meer »

   
 • Nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres

  Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres ingevoerd. Deze treedt in werking per 1 januari 2014.


  Het directe gevolg van deze regeling is, dat de verhaalsmogelijkheden voor brandschades niet meer beperkt worden tot € 500.000,- zoals tot op heden het geval is. Ons advies is dan ook dat bedrijven er goed aan doen nog beter hun risico's in kaart te brengen en afhankelijk daarvan hun aansprakelijkheidsverzekering al dan niet aan te passen aan deze nieuwe regeling.Lees meer »

   
 • Voor alle donateurs, collectanten en vrijwilligers van de Hartstichting: Kies nu bewust uw zorgverzekering voor 2014 en steun de Hartstichting

   
  In samenwerking met Aevitae/VGZ en de Hartstichting is het ons gelukt u een collectieve zorgverzekering te kunnen aanbieden met zeer hoge kortingen en een gegarandeerde acceptatie op alle aanvullende verzekeringen en op alle tandartsverzekeringen tot € 750,- vergoeding.

  Ga naar: www.zoverzorgd.nl/hartstichting.Lees meer »

   
 • Steun de Hartstichting en kies bewust uw zorgverzekering voor 2014


  Vanaf 2014 gaan zorgverzekeraars (met naturapolissen) zich nog intensiever bemoeien met zorgsturing. Zij bepalen nadrukkelijk welk ziekenhuis, specialist en/of medicijnen voor vergoeding in aanmerking komen.Lees meer »

   
 • Eigen risicodragerschap voor de Ziektewet

  ZW-ERD? Vraag tijdig uitstel aan bij de fiscus!

  Als u eigen risicodrager voor de Ziektewet wilt worden, dan dient u dit voor 2 oktober 2013 te melden bij de Belastingdienst.

  Werkgevers worden steeds meer verantwoordelijk voor zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. De financiële gevolgen zijn groot.Lees meer »

   
 • Doe de "Goed Werkgever-quiz"!

  Werkgeversaansprakelijkheid gaat ver!

  In de loop der jaren zijn de mogelijkheden om als werkgever aansprakelijk gesteld te worden uitgebreid door toepassing van 7:611 BW; het goed werkgeverschap. Vermoedelijke is de reden hiervan geweest dat enkele toetsing aan artikel 7:658 BW in de praktijk soms tot onredelijke uitkomsten heeft geleid. 
  Het criterium is immers dat schade geleden moet zijn in de uitoefening van werkzaamheden.

  Bent u als werkgever op de hoogte van de regels rondom aansprakelijkheid en goed werkgeverschap?

  Test uw kennis en doe onze "Goed Werkgever-quiz"!Lees meer »

   
 • Forse Lastenverzwaring werkgevers door nieuwe Ziektewet

  Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd.
  Doel is om de instroom van vangnetters in de WIA te beperken. Deze wet heeft grote financiële gevolgen voor u als werkgever. 
  Lees meer »

   
 • Verhoging assurantiebelasting naar 21%

  De assurantiebelasting stijgt in 2013 van 9,7% naar 21%. Dit betekent een enorme kostenstijging van uw (schade)verzekeringsportefeuille!

  "Regeren is vooruitzien", dus wat gaat u doen om deze kostenstijging te beperken, want tijdig handelen is noodzakelijk.Lees meer »

   
 • Verhoging eigen risico zorgverzekering raakt werkgever

  Verhoging eigen risico van de zorgverzekering naar € 350,- raakt ook de werkgever!

  • Verzuimkosten zullen toenemen
  • Ongevraagde financiering zorgverzekering door werkgever
  Lees meer »

   
 • Veranderingen in de zorg in 2013

  Met Prinsjesdag maakte het kabinet de wijzigingen bekend voor het basispakket en de eigen betalingen voor het komende jaar. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.Lees meer »