Wachtlijstbemiddeling

Staat uw werknemer op een wachtlijst voor een behandeling? Informeer ons!

Helaas kan uw werknemer nog steeds geconfronteerd worden met een wachtlijst voor een onderzoek of een behandeling. Dat is niet alleen vervelend voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever als uitstel van het onderzoek of de behandeling leidt tot verzuim. Uw verzuimkosten kunnen hard oplopen, zoals onder verzuimkosten in beeld is aangegeven.

In de meeste gevallen kan BusinessCare & Insurance u ondersteunen en een versnelling aanbrengen in het onderzoek of de behandeling van uw werknemer bij een andere zorgverlener.

Ook indien uw werknemer op zoek is naar een nieuwe huisarts of tandarts kunnen wij u veelal behulpzaam zijn.

Kortom: wachten op een onderzoek of een behandeling is meestal niet nodig en neem daarom contact met ons op.