Verzuimdienstverlening

Naast regresmanagement en wachtlijstbemiddeling biedt BusinessCare & Insurance u een scala van diensten om u concreet te ondersteunen bij het organiseren uw verzuimbeleid.

U kunt hierbij onder meer denken aan de navolgende dienstverlening:

  • Opleiding van direct betrokken management en medewerkers inzake:
  • het financieel inzichtelijk maken van de totale verzuimkosten en eventuele verzekering- en subsidiemogelijkheden
  • basiscursus casemanagement
  • Samenstellen van uw providerboog van verzuimgerelateerde dienstverleners
  • Verifiëren van WIA-beschikkingen en ondersteuning bij bezwaarprocedures
  • Mede financiering van verzuimkosten door betrokken verzekeraars
  • Controleren van de premiegrondslag voor de naverrekening van private verzekering

De ervaring leert dat tijdens de risico-inventarisatie van de PersonnelRisk Indicator de behoefte aan eventuele specifieke beheersmaatregelen al snel duidelijk wordt.