Second opinion op portefeuilleniveau

Uw adviseur verzekert u dat uw verzekeringsportefeuille up-to-date is. Maar is dat ook zo?

Betaalt u niet te veel premie en sluiten de verzekeringen aan op uw bedrijfsrisico’s, nieuwe regelgeving en ontwikkelingen? Hoe lang loopt uw portefeuille al onaangepast door met dezelfde verzekeringen met een gelijke of steeds hogere premie?

Ook als u niet twijfelt doet u er verstandig aan BusinessCare & Insurance een quickscan* te laten uitvoeren op uw verzekeringsportefeuille. Op basis van onze kennis en ervaring kunnen we u snel en adequaat uitsluitsel geven of de marktontwikkelingen van invloed zijn op de dekking van bepaalde verzekeringen en de door u te betalen premie.

Veelal is een flinke besparing mogelijk.

Maar ook als dat niet het geval is en uw adviseur goed zijn werk heeft gedaan zullen wij dat aan u vertellen, omdat wij objectief invulling zullen geven aan onze second opinion op portefeuilleniveau.

Om de daad bij het woord te voegen, verlenen wij deze dienst op “no cure no pay basis”.

We hebben uitsluitend recht op de vooraf afgesproken vergoeding voor onze dienstverlening, als het door u gewenste en afgesproken resultaat wordt behaald.

*Voor een uitgebreide second opinion van uw bedrijfsrisico’s, zie risico & verzuimmanagement