Second opinion op beloningsniveau

Ontvangt uw adviseur een passende beloning?

Het beloningsniveau van adviseurs is in onze branche tot op de dag van vandaag een veel besproken onderwerp. Nieuwe regelgeving van de overheid en aangescherpt toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet er voor zorgen dat de beloning die de adviseur ontvangt passend en transparant is. De beloning dient in overeenstemming te zijn met de te verrichten werkzaamheden.

Vanzelfsprekend maakt de kennis en kunde van de adviseur, in samenhang met de kwaliteit en omvang van de gehele dienstverlening, een belangrijk onderdeel uit van hetgeen als passende beloning kan worden beschouwd.

Ondanks nieuwe regelgeving en verscherpt toezicht komt het nog steeds voor dat de beloning van een adviseur in geen enkele verhouding staat tot hetgeen hierboven als passende beloning is beschreven.

Indien u ondersteuning wenst om een oordeel te vormen over het beloningsniveau van uw adviseur kunt u een second opinion bij ons aanvragen.