Second opinion

BusinessCare & Insurance voorziet in verschillende second opinions.

We maken hierbij onderscheid tussen second opinions op basis van fee en second opinions op basis van no cure no pay.

Second opinions op basis van fee:

Beide Risk Indicators bieden een uitgebreide en praktische wijze van risicomanagement, die aansluit op uw risico- en verzuimbeleid en waarmee u bovendien direct uit de voeten kunt. 
De BusinessRisk Indicator richt zich op de traditionele zakelijke bedrijfsrisico’s en de PersonnelRisk Indicator ziet op bedrijfs- en werknemersrisico’s die samenhangen met zieke- en arbeidsongeschikte medewerkers.

De second opinion op beloningniveau verschaft u inzicht om een gefundeerd oordeel te vormen over het beloningsniveau van uw adviseur. 

Second opinions op basis van no cure no pay:

Voor zowel de second opinion op polisniveau als de second opinion op portefeuilleniveau geldt, dat de afgesproken vergoeding voor onze dienstverlening uitsluitend plaatsvindt als het door u gewenste en overeengekomen resultaat wordt behaald.