Regresmanagement

BusinessCare & Insurance verzorgt vanzelfsprekend het afhandelen van een verzekerde schade, maar biedt meer:

Wij bieden al onze zakelijke relaties kosteloos regres van loonschade inclusief de gemaakte arbo- en re-integratiekosten.

Het komt namelijk regelmatig voor dat een werknemer verzuimt door toedoen van een aansprakelijke derde op grond van een onrechtmatige daad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verkeersongeval, waarbij de werknemer letselschade oploopt en daardoor langdurig niet kan werken.

Als werkgever hebt u een wettelijke loondoorbetalingverplichting en daarnaast komen ook de eventuele arbo- en re-integratiekosten van de betreffende werknemer voor uw rekening.
Het financiële belang om uw schadelast met betrekking tot zieke en arbeidsongeschikte werknemers te beperken speelt eens te meer, daar niet verhaalde verzuimschade zich per definitie vertaalt in premieverhogingen van het UWV, dan wel van uw private verzekeraar.

Het zal u bekend zijn, dat al deze kosten zeer hoog kunnen oplopen, maar wie acteert er om deze schade voor u ook daadwerkelijk op de aansprakelijke partij te verhalen?

Bent u er van op de hoogte dat er een verjaringstermijn geldt van 5 jaar! Hierdoor kan er bij een eventuele bestaande vergelijkbare situaties - binnen deze verjaringstermijn - alsnog de schade voor u worden verhaald.

Bij het verhalen van de loonschade, alsmede de arbo- en re-integratiekosten kan BusinessCare & Insurance u kosteloos en professioneel ondersteuning bieden.

Dit in tegenstelling tot het uurtarief van een advocaat, ongeacht resultaat.

Indien gewenst kunnen wij - in het verlengde van deze dienstverlening - ook uw werknemer informeren over de mogelijkheden tot het verhalen van zijn / haar eigen letselschade. Terzake treft u aanvullende informatie aan in de brochure grip op uw letselschade van De Letselschade Raad.