Claimmanagement

Juist in geval van schade kan de waarde van een verzekering worden aangetoond.
BusinessCare & Insurance hecht dan ook in het bijzonder aan de kwaliteit van schadebehandeling.

Het Verbond van Verzekeraars geeft in een position paper “Schaderegeling: goed geïnformeerd, goed geregeld” aan hoe een schadeverzekeraar een claim hoort af te handelen (zie hieronder).

BusinessCare & Insurance zal er nauwlettend op toezien dat verzekeraars hier ook daadwerkelijk invulling aangeven.


De afhandeling van een claim bij schade, hoe hoort het eigenlijk?

Nadat de verzekeraar een claim heeft ontvangen, kunnen zich verschillende situaties voordoen:

  1. De verzekeraar handelt de claim direct af, omdat alles duidelijk is; de verzekerde krijgt direct een uitkering.
  2. De verzekeraar wijst de claim af, omdat de schade volgens de polis niet is gedekt.
  3. De verzekeraar vraagt de verzekerde of andere partijen om aanvullende informatie en handelt de claim af; de verzekerde krijgt wel of geen (volledige) uitkering.
  4. De verzekeraar schakelt een expert of één of meer andere deskundigen in en handelt de claim af; de verzekerde krijgt wel of geen (volledige) uitkering.
    (Hierbij kunnen situatie 3 en 4 elkaar ook opvolgen.)

Mocht de verzekeraar het nodig vinden om een schade-expert of andere deskundige te raadplegen (situatie 4), dan meldt hij dat aan de verzekerde. Hij zal uitleggen waarom deze wordt ingeschakeld, wie de expert is, wat de rol van die persoon is, wat zijn taken en bevoegdheden zijn, binnen welke termijn de expert of de andere deskundige contact met de verzekerde zal opnemen en binnen welke termijn de behandeling plaatsvindt. Daarnaast informeert hij de verzekerde over zijn rechten zoals het recht van een contra-expertise, de voorwaarden daarvan en de mogelijke gevolgen, en hij geeft informatie over de procedure die wordt gevolgd bij verschil van mening tussen deskundigen van de verzekerde of benadeelde en de verzekeraar.
Het Verbond van Verzekeraars zal deze ‘best practise’ aanbevelen bij zijn leden, waarbij extra aandacht dient te worden besteed aan begrijpelijkheid en vindbaarheid van de informatie die de verzekerde ontvangt.


Bron en volledige tekst: www.verzekeraars.nl onder de button ‘Publicaties/Downloads/Position papers'.