Overige diensten

BusinessCare & Insurance streeft er naar uw totaaladviseur te zijn op het gebied van risico- en verzuimmanagement.

Wij hanteren dan ook een ruim assortiment aan diensten om invulling te geven aan de rol die wij voor ogen hebben. Door middel van onze BusinessRisk Indicator en PersonnelRisk Indicator kunnen we concreet invulling geven aan uw risico- en verzuimbeleid. Daarnaast kennen we diverse vormen van dienstverlening, waaronder verzuimdienstverlening en regresmanagement, die u ondersteunen bij het organiseren van uw risicomanagement.

We leggen als het ware een blauwdruk neer, waar we samen met u de puntjes op de i zetten. 

Binnen het speelveld van risico- en verzuimmanagement zijn echter vele dienstverleners actief met elk zeer uiteenlopende specialismen. Het is onmogelijk voor BusinessCare & Insurance om zelf in alle bedoelde specialismen volledig te voorzien.

Daarom zullen wij bedrijven, die op basis van reeds door ons opgedane ervaring, specifieke kennis en toegevoegde waarde kunnen hebben bij het managen van uw risico- en verzuimbeleid vanzelfsprekend onder uw aandacht brengen.

De achterliggende gedachte is steeds dezelfde, namelijk hoe we u optimaal van dienst kunnen zijn.