Klachten

Vanzelfsprekend doet BusinessCare & Insurance B.V. haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over onze dienstverlening. Dat vinden wij uiteraard heel vervelend. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw klacht door middel van onderstaand formulier aan ons voor te leggen, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan een oplossing van uw klacht.

Mocht u onverhoopt u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. (zie ook: www.kifid.nl).