In 10 stappen voorbereid op de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat be tekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet be scherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er? De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Wat kan ik doen?
Als organisatie kunt u nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Om u hierbij te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet. In het grote AVG-dossier op de website van de AP vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Lees meer >

Cyberschades uit de praktijk

Het gaat bij cyber lang niet altijd om technologische incidenten. Veel schades zijn het gevolg van menselijke fouten.

CHUBB geeft hier een voorbeeld van een recent afgehandelde schadeclaim, waarbij de totale uitkering € 216.300,- was.

Lees meer >

Welkom bij BusinessCare & Insurance B.V.

Voor de ondernemers en hun personeelsleden van de Winkeliersvereniging Oud Rijswijk hebben wij een speciale zorgverzekering voor 2018 van Delta Lloyd.
Klik op het logo om u aan te melden.

                                                                                  

 

Wij zijn een gespecialiseerde dienstverlener voor bedrijven en instellingen op het gebied van risico- en verzuimmanagement, employee benefits en verzekeringen.

Onze missie is het optimaal en doorlopend beschermen van het vermogen van uw bedrijf en uw medewerkers. We doen dat vanuit een geheel eigen visie door middel van onze BusinessRisk Indicator en PersonnelRisk Indicator.