Brochure Cyber en Data Risks

Bijgaand treft u onze brochure aan.

“Het overkomt mij toch niet!”, is een veelvoorkomende uitspraak in de markt.

Helaas is de realiteit dat het iedereen kan overkomen! 98% van alle bedrijven zijn het slachtoffer van een datahack of een poging daar toe. De Norton Symantec Security Survey toont aan dat:

  • 29% op frequente basis onderhevig zijn aan een cyber aanval;
  • 24% van de bedrijven schade en dataverlies oplopen;
  • 20% van de aangevallen bedrijven hierna een inkomsten- of reputatieverlies ondervindt.
Lees meer >

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. 

Lees meer >

Welkom bij BusinessCare & Insurance B.V.

Onze missie is het optimaal en doorlopend beschermen van het vermogen van uw bedrijf en uw medewerkers. We doen dat vanuit een geheel eigen visie door middel van onze BusinessRisk Indicator en PersonnelRisk Indicator.